Amaxos serveis psicoeducatius i terapèutics per a la conducció

Amaxos és una iniciativa orientada a les autoescoles i als conductors, amb la finalitat de prestar un servei d'atenció i assessorament psicològic destinat a facilitar solucions, tant de caràcter psicoeducatiu com terapèutic, que permetin gaudir d'una conducció més agradable i segura.

Accions Psicoeducatives

Amaxos imparteix sessions grupals i individuals d'orientació i suport per al desenvolupament de tècniques, estratègies i habilitats per a l'estudi i l'aprenentatge, tant a formadors com a alumnes:

 • Coaching dirigit a professors. Acompanyament i assessorament en la pràctica formativa quotidiana a partir dels seus problemes i necessitats pràctiques reals.
 • Suport individualitzat per a alumnes. Suport a persones que tenen problemes específics per superar les proves per obtenir el permís de conduir.
 • Reciclatge per a conductors amb problemes en el desenvolupament d'una conducció satisfactòria i responsable.

Accions terapèutiques

Amaxos ofereix atenció psicoterapèutica per al tractament de problemes relacionats amb el tràfic i la conducció:

 • Por a conduir o amaxofobia
 • Ansietat
 • Alts nivells d'estrès
 • Trastorns per estrès posttraumàtic
 • Actituds i conducció no responsable,etc.

L'enfocament terapèutic amb el qual s'aborden les diferents problemàtiques està basat en la Teràpia Breu Estratègica, la Hipnosi Clínica i PNL.

La por a conduir o amaxofòbia

En general, les fòbies es caracteritzen per una intensa i desproporcionada por davant d’objectes o situacions diverses. A la por a conduir se li denomina amaxofobia, paraula d'origen etimològic grec: amaxo = carruatge i fobos = por.

L'amaxofòbia és un problema estès entre la població, encara que en molts casos les pròpies persones afectades tendeixin a amagar.

La persona que pateix aquest trastorn desenvolupa un seguit de pensaments desajustats a la situació real existent, que generen por. A la vegada aquesta por desencadena una resposta automàtica i inadequada del sistema nerviós, que produeix una forta i desagradable activació fisiològica (palpitacions, taquicàrdia, suors, …).

Tot això configura una situació de “descontrol” on la persona afectada construeix un mecanisme d'evitació i de fugida que acaba incapacitant-la per poder conduir “normalment”.

A qui afecta l'amaxofòbia?

Encara que es tracta d'un problema complex i amb una casuística diversa, es poden establir alguns perfils en funció de característiques personals i el nivell d'afectació.

Segons un estudi de l'Institut MAPFRE de Seguretat Vial, l’amaxofobia afecta a més del 33% dels conductors i conductores, i té una especial incidència entre les dones, fins al  punt que el percentatge de dones amb por a conduir és pràcticament el doble que el d'homes.

Quant als nivells de la por, es distingeix entre els que mostren por en circumstàncies específiques (27%), i els que presenten una por paralitzant (6%), és a dir, aquell que pateixen persones que tenint permís de conduir, els impossibilita la conducció.

Per vèncer la teva por a conduir

Ens interessa comprendre “el com i el què del que succeeix”, amb una orientació clara i explicita, del client i del terapeuta, centrada en la construcció activa de solucions al problema.

Es coneix canviant des de la vivència d'experiències concretes. En aquest sentit i per facilitar el canvi es dissenyen tasques, propostes i intervencions terapèutiques que faciliten i mobilitzen les capacitats de canvi del client, en l'elaboració d'una nova forma de construir la seva percepció i relació amb la realitat plantejada fins a aquest moment com a problema.

Comprendrem el funcionament del problema mitjançant la seva solució.

La solució

El tractament que hem dissenyat està orientat a la construcció de la solució en el menor temps i amb el mínim sofriment possible per part de la persona afectada, conduint el procés terapèutic cap a:

 1. La ruptura del bucle existent entre percepcions i reaccions apreses que configuren el problema actual.
 2. Mitjançant la vivència d'accions que condueixen a la persona a experimentar de forma satisfactòria la seva realitat, avui, conflictiva.
 3. Consolidant la instauració de noves estratègies, facilitant l'autonomia i la recuperació de l'autoestima, moltes vegades malmesa.

Ronda Universitat 20, 1. 3.
08007 Barcelona

Atanasi Céspedes Alós
Psicèleg. Col. 11.530
+34 615453091
info